Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Nastavno Osoblje

Dr Igor Fürstner

Direktor

Profesor strukovnih studija

Dr Zlatko Čović

Pomoćnik direktora za odnose sa javnošću i studentima

Profesor strukovnih studija

Dr Sanja Maravić Čisar

Pomoćnik direktora za nastavu, Koordinator studijskog programa

Profesor strukovnih studija

Dr Laslo Gogolak

Koordinator studijskog programa, Član Saveta

Profesor strukovnih studija

Dr Imre Nemedi

Koordinator studijskog programa

Profesor strukovnih studija

Dr Robert Pinter

Koordinator studijskog programa, Predsednik Saveta

Profesor strukovnih studija

Dr Tibor Sakal

Koordinator studijskog programa, Član Saveta

Profesor strukovnih studija

Dr Livia Sedmina

Koordinator studijskog programa, Zamenik predsednika Saveta, Koordinator za međunarodnu saradnju

Profesor strukovnih studija

Dr Piroška Stanić Molcer

Član Saveta, Predsednik komisije za kvalitet

Profesor strukovnih studija

Dr Zoltan Pap

Član Saveta

Profesor strukovnih studija

Dr Zoran Anišić

Profesor strukovnih studija

Dr Filip Bažo

Profesor strukovnih studija

Dr Verica Bulović

Predavač

Dr Miroslav Čavlin

Vanredni profesor

Dr Tibor Cinkler

Profesor strukovnih studija

Dr Arpad Husak

Profesor strukovnih studija

Dr Janoš Minich

Profesor strukovnih studija

Dr Bela Muhi

Vanredni profesor

Dr Silvester Pletl

Profesor strukovnih studija

Dr Atila Retfalvi

Profesor strukovnih studija

Dr Anita Sabo

Profesor strukovnih studija

Dr Robert Šanta

Profesor strukovnih studija

Dr Peter Šarčević

Viši predavač

Dr Janoš Šimon

Profesor strukovnih studija

Dr Vilmoš Šimon

Profesor strukovnih studija

Dr Gordana Stankov

Profesor strukovnih studija

Mr Mikloš Pot

Predavač

Karmelka Barić

Nastavnik stranog jezika

Čaba Kukli

Nastavnik stranog jezika

Bojan Kuljić

Asistent

Ognjen Grozdanović

Saradnik u nastavi