Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Naši studenti u akciji pošumljavanja

Udruženje građana „Zelena oaza Subotica“ i organizacija „ITSubotica2030″ napravili su veliku akciju podizanja drvoreda duž Palićkog puta, od Roda megamarketa prema Radanovcu.

Pored IT kompanija u akciji su učestvovale i druge kompanije i građani. Naši studenti su se odazvali ovom pozivu i sa dobrim raspoloženjem su marljivo radili do kraja akcije

Tokom dana zasađeno je gotovo hiljadu sadnica sorbus kelreuterije, koja ima široko deblo i krošnju koja raste u visinu, a plod živo crvene boje.

https://gradsubotica.co.rs/galerije/akcija-posumljavanja-palickog-puta/

https://www.subotica.com/vesti/velika-akcija-podizanja-drvoreda-na-palickom-putu-id42745.html